۱۳۹۸-۱۲-۰۷

امین وزیری شکنجه گر اوین و ناقض حقوق بشر

منبع

امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی یکی از جلادان و شکنجه‌گران و از چهره‌های ناقض حقوق بشر در ایران محسوب می شود که در اوین مستقر است. او کسی است که تحت عنوان معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی دست ضیایی رییس زندان اوین را برای هرگونه جنایتی باز گذاشته چرا که مجوز و تاییدیه ها را خود امین وزیری صادر می کند.
در سال‌های گذشته زندانیان سیاسی زیادی از امین وزیری به عنوان فردی که حقوق آنان را پایمال کرده یا به ضرب و شتم و تبعید زندانیان پرداخته نام برده‌اند.
وزیری علیرغم سن کم، دارای سوابق متعددی در نقض حقوق بشر است. او عامل تبعید شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله علیرضا شیرمحمدعلی که در زندان تهران بزرگ به قتل رسید، می باشد.
این چهره که برای زندانیان سیاسی محبوس در تهران و کرج و خانواده های آنان آشنا است دارای سابقه طولانی در شکنجه و آزار و اذیت زندانیان عقیدتی است.

 
سه شنبه ۶ اسفند۱۳۹۸
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر