۱۴۰۰-۰۲-۰۸

این فیلم دردناک برای همگان مناسب نیست. ویدئو خودسوزی یک مرد در برابر سازمان بورس تهران


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر