۱۴۰۰-۰۲-۲۲

نگاهی به وضعیت دستمزد، معیشت و زندگی کارگران و مردم در بلژیک در گفتگو با پیروز زورچنگ


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر