۱۴۰۰-۰۳-۲۱

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد: گوتنبرگ جای تروریستها و آدمکشان رژیم فاشیست جمهوری اسلامی نیست

فراخوان شماره یک
 
 بر پایه خبر منتشره در سایت لانه جاسوسی و تروریستی رژیم جنایتکار  اسلامی در استکهلم ، قرار است در روز جمعه هیجدهم ماه یونی مزدوران سفارت ننگین ایران همزمان با داخل کشور صندوق سیزدهمین دوره انتصابات ریاست جمهوری اسلامی را هم در شهر گوتنبرگ بر پا کنند.
مضحکه انتخابات رئیس جمهوری در راه است. این واقعیت که انتخاب مردم رفتن جمهوری اسلامی است بر کسی پوشیده نیست. این را در اعتراض هر روزه در خیابان و کارخانه و دانشگاه و محله، در جنگ و جدال کارگر و زن و جوان این مملکت با مزدوران نظم حاکم میتوان دید. جمهوری اسلامی هیچوقت برای ما مردم مشروعیتی نداشته است تا امروز پای انتخاب یکی از مهره های آن برویم. شما بیش از هرکسی میدانید و دیده و تجربه کرده اید که تمامی سرداران ارتجاع، خامنه ای یا جلیلی، رئیسی قصاب و جلاد یا احمدی نژاد تیر خلاص زن وعلیرضا زاکانی وهمتی و رضایی و غیره هر تفاوتی که بین خودشان و در جنگ و دعوای خانگی خودشان داشته باشند، رو به شما جز فقر، محرومیت و سرکوب، کلامی برای گفتن ندارند. دشمنان مردم هر گفتمانی در میان خود داشته باشند تنها گفتمانشان با شما، تباهی است. کدام انتخابات؟ انتخاب بین چه کسانی؟ و بر سرچه؟ خودشان هم میدانند که بساط حاکمیت شان، سرتاپا، به ضرب و زور سرکوب و جنایت تا امروز سرپا مانده است. میدانند که نه به جمهوری اسلامی اولین انتخاب مردم ایران، بزرگ و کوچک، زن و مرد و پیر و جوان است.
.اگر نمیخواهید حکومت جهل و خرافات و سلطه رژیم بربریت قرون وسطایی در ایران برقرار بماند ، اگر نمیخواهید ترور و زندان و اعدام ادامه داشته باشد، اگر نمیخواهید خواهران و برادرانتان را به زور تعزیر و شکنجه و سرنیزه در چنگال استثمار و فقر استیصال نگهدارند، اگر نمیخواهید شاهد شمار روز افزون معتادان ، مردم بی خانمان و گرسنه ، کودکان خیابانی باشید، اگر نمیخواهید نیمی از جمعیت ایران در بیحقوقی و در اسارت رژیم جنایتکار آپارتاید جنسی باقی بماند، اگر میخواهید همه دنیا بداند که مردم ایران بیدار و آگاهند، با اعتراض گسترده به انتصابات ، سرنگونی انقلابی رژیم تروریست اسلامی فریاد رعد آسا نابود باد حکومت اسلامی طنین بیاندازید.ماهمه مجیزگویان و کاسه لیسان آنها و هر کس که به هر بهانه ای به ماندگاری جمهوری اسلامی خدمت کند را افشا میڪنیم.
بدین وسیله ما همه شما ایرانیان آزادیخواه را مخاطب قرارداده تا دراقدامی متشکل و جمعی برای اعتراض و مقابله با مرتجّعین حاکم بر ایران و عوامل آنان ، مانع حضور ترویستهای رژِیم اسلامی در این شهر واقدام آنان را به ضد خود بدل نماییم.
توجه : در اطلاعیه های دیگر وقتی که مکان را اعلام کردنند به اطلاع عموم خواهیم رساند
زمان: روز  جمعە ١٨ ژوئن مصادف با ٢٨ خرداد در مقابل مرکز "انتخاباتی" جمهوری اسلامی
تلفنهای تماس
امید محمدیه : 0764073697
مهوش رشیدی بیرگانی : 07032191151
سینا مهدویان : 0760106161
عباس تکلو بیغش : 0735696261
زنده باد آزادی ، برابری، رفاه ، اداره شورایی!
سرنگون باد رژیم فاشیست سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد
دهم ماه ژوئن 2021


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر