۱۴۰۰-۰۳-۳۱

مهستی شاهرخی: انتخابات

در خیابان های بی رهگذر بی رأی

در مسجدهای شسته با گلاب کرونایی

بر سر رنگین سفره های خوراک و میوه و نوشابه

در رستوران های مجلل و محافل لاکچری

هرگز در مجلس نیستی اما بیش از همیشه حضور داری

*

حضور داری با سکوتِ نجیبت

حضور داری با انتخابِ دُرُستت

حضور داری با نرفتنت

حضور داری با نیامدنت

حضور داری با جایِ خالی ات

حضور داری با انتخابت

*

می بینی در بدترین شرایط، همیشه انتخابی هست

و تو انتخاب کرده ای

تو بین «بد» و «بدتر»، «بدترین» را انتخاب نکرده ای

انتخاب کرده ای که دیگر ابزار انتصابات نشوی

 و در خانه خاموش بمانی

این خردمندانه ترین گزینه است

*

انتخابِ انسانی آگاه که نیازی به قیم و والی ندارد

انسان همیشه حقِ انتخاب دارد

همیشه می توان در برابر حرفِ زور گفت: «نه»

همیشه می توان نپذیرفت و انتخابِ خود را بیان کرد

 *

مردمان بی سروصدا، حرفها در دل تنگشان دارند

همیشه سکوت به معنای رضایت نیست

همیشه اندیشه انسان در «آری» یا «نه» خلاصه نمیشود

سکوت مردم بردبار سرکوب شده را «آری» تلقی نکنید

می توان در نمایش جشن پیروزی و تاجگذاری اهریمن شرکت نکرد

*

پس از سالها به صحنه کشانیدن توده ها

با ریا «بله گرفتن» از مردم

برای نمایشات سیاسی از پیش برنامه ریزی شده

می توان در خانه ماند و بیرون نیامد

 و به ویروس “کرونا”، «آری» نگفت

سرانجام: این یعنی انتخاب!

 

*

یکشنبه سی خردادماه/ 20 ژوئن 2021 پاریس

مهستی شاهرخی


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر