۱۴۰۰-۰۴-۰۵

موج جدید اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی در گفتگو با یدی شیشوانی


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر