۱۴۰۰-۰۴-۱۷

اعتراضات مردمی علیه قطع برق و تداوم اعتصاب کارگران پیمانی نفت، عصیان علیه بردگی


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر