۱۴۰۰-۰۶-۰۹

بهروز سورن: به بهانه پخش فیلم ملاقات محمود طریق الاسلامی با مادر طلبه اش در زندان اصفهان از سوی تلویزیون جمهوری اسلامی

پیش از این نیز درباره روش های فاشیستی سران جمهوری اسلامی و در راس آن خمینی جلاد برای بدام انداختن انقلابیون و دگراندیشان در اوائل انقلاب, نوشته بودم. از راه اندازی طرح سرکوبگرانه مالک و مستاجر در اوان انقلاب تا تشویق هواداران مذهبی خود به برادر کشی, پسر کشی و قربانی کردن فرزندان خود برای هدیه به درگاه ضحاک وقت خمینی.

فیلم مستند گزارش آشوب اگر چه با انگیزه های دیگری ساخته شده است اما موجی از تنفر و انزجار از اقدام جنایتکارانه اینگونه پدران و مادران سنگدل را ایجاد کرده است. صحنه ها که اغلب بر ملاقات حضوری محمود طریق الاسلام با مادر طلبه اش تاکید داشته و زوم شده است بسیار دردناک است. برای من این فیلم تازگی نداشت این صحنه های تاسف انگیز را همان روز پخش آن از تلویزیون رژیم دیده بودم و سوالات بسیاری در ذهن من شکل گرفتند. محمود زندانی دو نظام شده بود و مدتها در زندانهای شاه سابق بسر برده بود.

محمود در خانواده ای بشدت مذهبی در اصفهان رشد کرده و پس از مدتی جذب رادیکالیسم مجاهدین و مواضع ضد امپریالیستی آنها میشود.محمود طریق الاسلامی تجربیات زیادی در ارتباط با زندگی مخفی و نحوه برخورد با ساواک جهنمی شاه داشت. آنچه در این فیلم نمایش داده میشود تصویر شخص ضعیفی است که گویا از مرگ می هراسد و به مادرش التماس و میگوید که پشیمان است. همانطور که از فحوای کلام و یا بهتر بگویم سخنرانی جدی مادر محمود مشخص است او بخوبی از ضبط این ملاقات مطلع بوده است. تمرین میکرد تا بعنوان مادر نمونه! در افکار عمومی مذهبیون معرفی شود. تلاش دارد تا مادران متوهم دیگر را به لو دادن فرزندانشان تشویق کند

حقیقت قضیه ولی چیز دیگری بود نه در مورد مادر طلبه اش که با رضایت تمام او را به درگاه خمینی جلاد قربانی می کند تا صواب آخرت! ببرد و از فواید بهشت کذایی خود بیشترین سهم را حاصل کند. واقعیت این بود که محمود از ترفند ماموران اطلاعاتی سپاه اصفهان بی اطلاع بود و مثل تمامی آنان که در ارتباط با مادر! خود لبریز از احساسات و عواطف میشوند او نیز چنین میکند.

برای من این فیلم سرشار از ناگفته ها بود و پس از دستگیری ام که ماهها بعد اتفاق افتاد فرصتی بود تا از زندانی های قدیمی تر در اینباره پرس و جو کنم. آنها که همزمان با او در اصفهان زندانی و یا همبندی بودند جملگی از خصایل انسانی و مقاومت محمود در برابر شکنجه های شدید می گفتند. مقاومت محمود اما تنها در برابر جلادان زندان اصفهان نبود. پیش از آن نیز در برابر انواع شکنجه های ساواک جهنمی شاه مقاومت کرده و لب به سخن نگشوده بود.

این فیلم بیهوده کوشش میکند تا از محمود چهره ای ضعیف نمایش دهد. محمود بواسطه سوابق مبارزاتی اش در اصفهان در میان بخش آگاه و مبارز این شهر چهره ای شناخته شده و معتمد بود. برای زندانیان سیاسی آندوران محمود فردی آگاه, مقاوم و سازمانگر بود. اعدام محمود طریق الاسلامی اگر چه با کینه کور مذهبی به مارکسیست ها و سنگدلی مادر طلبه اش آمیخته شد اما پیش از آن ابزاری برای ایجاد وحشت در میان فعالین سیاسی مخالف در این شهر توسط جنایتکاران حاکم بود.

محمود از ضبط این ویدئو مطلع نبود. بر اساس اطلاعاتی که از سایر زندانیان سیاسی در بند دریافت کردم این فیلم بدون اطلاع وی و از پشت یک کرکره ضبط شده بود. محمود طریق الاسلام  در تیرماه سال 1360 حین برگزاری جلسه کمیته مرکزی اصفهان سازمان راه کارگر همراه سایر اعضای آن دستگیر شده بود. محمد جواد کرباسی, احمد ثابت جو,بهروز کرمی, بازداشت شد که جملگی مقاوم و سربلند اعدام شدند. محمود بر اساس تجاربش در زندانها و برخورد با نیروهای امنیتی با بسیاری از تاکتیک ها و روش های خام کردن دشمن مسلح و جانی آشنایی داشت. خاطرات روایت شده از زندگی محمود در زندانها نشان از این تجارب است. ساخت و پخش این مستند از تلویزیون جمهوری اسلامی نشانگر کینه بی انتهای ارتجاع و وحوش حاکم از ایدئولوژی بالنده مارکسیستی است که امثال محمود به تبلیغ و ترویج آن میپرداختند.

این نمایش زبونانه که با هدف تحکیم و تقویت موقعیت آیتالله قتلعام رئیسی جلاد صورت میگیرد را میتوان در این آدرس مشاهده کرد.

خمینی: هر رفت و آمد مسکوکی رو دیدید خودتون توجه کنید و اطلاع بدید.این حرفهای احمقانه ایست که از همین گروهها القا میشود که جاسوسی خوب نیست. جاسوسی جاسوسی فاسد خوب نیست اما برای حفظ اسلام و برای نفوذ مسلمین

محمود طریق الاسلامی سرانجام در باغ کاشفی اصفهان سرافراز تیرباران شد

بهروز سورن

sooren001@yahoo.de

 

https://www.youtube.com/watch?v=sAz0lchdOak


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر