۱۳۹۸-۱۲-۱۷

پزشکان شرافتمندی که جانشان را نثار مردم کردە و متاسفانه در خط مقدم جبھە مبارزە با کرونا خود مبتلا شدە و فوت کردەاند

١-دکتر تویسرکانی فوت تهران
۲- دکتر خرم شاهی فوت تهران
۳- دکتر میر محمدی فوت تهران
۴-دکتر عین الهی تهران
۵- دکتر عباسی عفونی بستری گرگان
۶- دکتر فلاحتی اورولوژی بستری گرگان
۷- دکتر امیری چالاک داخلی مبتلا گرگان
۸- بی نام متخصص زنان بستری گرگان
۹- دکتر کشاورز ریه مبتلا گرگان
۱۰- دکتر مظفری هماتو مبتلا گرگان
۱۲ دکتر چالاک داخلی مبتلا گرگان
۱۳- دکتر کرمانپور مبتلا تهران
۱۴- دکتر شائق رزیدنت سال ۲ بیهوشی مبتلا
۱۵- دکتر ابوالقاسمی مبتلا تهران
۱۶ – دکتر باباجانی بستری تهران
۱۷- دکتر راما بزرگمهر ریه مبتلا تهران
۱۸- دکتر مرضیه میرعنایت زنان مبتلا
١٩- نرگس خانعلی زاده پرستار ، گیلان، فوت
٢٠- رزیدنت اطفال دانشگاه ایران مشکوک
٢١- دکتر شروین شکوهی عفونی مبتلا
٢٢- دکتر قدیر دانشگاه قم مبتلا
٢٣- رییس دانشگاه گیلان مبتلا
٢۴- حریرچی مبتلا (اینو قاطی کادر درمان نکنید)
٢۵- دکتر معصومه محمدی زنان مبتلا
٢۶- رزیدنت داخلی شهر کرد مشکوک
٢٧- دکتر درویش اورولوژیست بیمارستان نفت اهواز مبتلا
٢٨- صومعه سرا ۷ پزشک مبتلا بررسی بیشتر شود
٢٩- دکتر نعیم جراح اعصاب میلاد اینتوبه مثبت تهران
٣٠- دکتر ولی پور اورولوژی د آزاد مبتلا تهران
٣١ – دکتر زینی انترن د آزاد مبتلا تهران
٣٢- دکتر ابوالقاسمی عفونی د آزاد مبتلا تهدان
٣٣- دکتر حاتمی قلب د آزاد مبتلا تهران
٣۴- دکتر ندیمی ارتوپد د ازاد مبتلا تهران
٣۵- دکتر ًابتی گوش و حلق د آزاد مبتلا تهران
٣۶- دکتر غلامی بیهوشی د آزاد مبتلا تهران
٣٧- دکتر شفق گوارش اطفال د آزاد مبتلا تهران
٣٨- پرستار رامین عزیزی فر بهارلو تهران فوت
٣٩ – سه پزشک بقبه الله بررسی شود
۴٠- دکتر بهرام عین الهی زیر ecmo
۴١- هفت پرستار گفته دکتر موذن زاده بررسی شود
۴٢- برادران دکتر بنی صدر مبتلا در مهراد تهران
۴٣- دکتر طباطبایی جراح اعصاب مهراد مبتلا تهران
۴۴ – دکتر لاریجانی مبتلا(جزو درمانگران بوده ایا؟)
۴۵- قم ent بررسی شود (دکتر موذن زاده)
۴۶- دکتر نعیم جراح مغز میلاد بررسی شود تهران
۴٧ – دکت شریفی فر متخصص عفونی گلستان مبتلا
۴٨- دکتر خانداشپور فوق ریه مبتلا گلستان
۴٩- دکتر بهزاد اسنجرانی انکولوژی امیر اعلم مبتلا تهران
۵٠- دکتر مجتبی ملکی ent فیروزگر مبتلا تهران
۵١- دکتر بهزاد معظمی ent بستری
۵٢- دکتر سعدابادی طب اورژانس بستری کاشان
۵٣_ غلامرضا وثوقی کیا پرستار رشت فوت
۵۴- دکتر طاهری جراح عمومی قزوین
۵۵- دکتر ویدا پزشک عمومی زهک سیستان
۵۶- دکتر فلاح گیلان بستری
۵٧- دکتر زینب بیگدلو مبتلا
۵٨ – دکتر شهاب اسکندری متخصص داخلی مبتلا گلستان
۵٩- دکتر موسوی زنام بستری تهران
۶٠-دکتر جوهری ent قم مبتلا
۶١- دکتر حسینی نورولوژی قم مبتلا
۶٢- دکتر فدای وطن آزمایشگاه کیوان تهران مبتلا
۶٣- دکتر ملاجعفری روانپزشک گلستان فوت
۶۴- دکتر مقدری تست مثبت کرمان
۶۵- دندانپزشک مبتلا اسلامشهر

یاد و نامشان جاوید باد

از: بالاترین


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر