۱۴۰۰-۰۹-۱۴

عمر مینایی: مذاکره برای کمک به بقای استبداد و تروریست

ظاهرا مذاکرات این دوره کشورهای غربی با جمهوری فاشیست اسلامی، بدون نتیجه پایان یافته است.

انچه روایت می شود،رژیم جنایت پیشه و ضدبشری جمهوری اسلامی از طریق بر نامه هسته ای دنبال باج خواهی است.

رژیم ایران در یک بحران لاینحل اقتصادی،سیاسی،اجتماعی گرفتار شده است.

این رژیم برای بقای خود و گذار از این بحرانها به هر آنچه بتواند دست می زند.

رسیدن به بمب اتمی و یا سازماندهی دهها هزار تروریست تنها بخشی از اقدامات انسان ستیز رژیم ایران است.

رژیم ایران می داند غربیها دنبال تغییر رژیم ایران نیستند. انها بدنبال برآورد کردن منافع خود هستند.

همچنین،شکاف بسیار عمیق مردم ایران و حاکمیت برای کشورهای غربی خوشایند نیست.

غربیها از انقلاب دیگر در ایران نگران هستند. چرا که انقلاب این بار ایران بر بستر خودآگاهی ،اتحاد و همبستگی طبقاتی شکل خواهد گرفت.

این انقلاب از درون جنبشهای اجتماعی (کارگری،زنان،روشنفکران،محرومان و ستمدیده گان) ظهور خواهد کرد.

در صورت شکل گیری چنین انقلابی در ایران به الگوی مناسبی برای کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد.

کشورهای غربی در سازش با رژیم فاشیست جمهوری اسلامی تلاش می کنند که بحران اقتصادی این رژیم را حل کنند تا بلکه ،اندکی وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد. شکاف بین حاکمیت و مردم کمی ترمیم شود. رژیم هم نفسی بکشد. جنین انقلاب هم سقط شود. 

انچه در این مذاکرات زیر پرده ای تاریک دفن شده است ،حق و حقوق مردم رنجکشیده،غارت شده،و سرکوب شده ایران است.

در این مذاکرات، حقوق بشر در راه منافع حکومتها قربانی می شود. نه از قتل عام دهه ی شصت خبری هست،نه از سرکوبهای خونین دیماه ۹۶،آبان ۹۸  و...حرفی به میان امده است.

انها امروز با کسانی روی میز مذاکره نشته اند که باید به جرم جنایت علیه بشریت بازداشت و محاکمه شوند.

بنابراین ، برای مردم ایران تنها راه حل گذار از شرایط موجود، مبارزه ، اتحاد و همبستگی سراسری است.

اعتراضات پراکنده هر چند نیرومند ،موفقیت انچنانی به همراه ندارند.

تغییر و تحول بنیادی و رسیدن به آزادی،عدالت و برابری نیازمند خود سازمانیابی سراسریست.

عمرمینایی سوم دسامبر


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر