۱۴۰۰-۱۲-۱۱

آگهی جشن جنبش داد خواهی

 
تاریخ  معاصر ایران شاهد دو رخداد دادخواهی جهانی بوده است : 
 نخست مصدق در دادگاه لاهه از انگلستان خلع ید کرد و پس از بازگشت جشن ملی برگزار شد و دوم، جان بدربردگان، شاکیان از جمله خانواده های فرزندان زندانی که در کشتارهای دسته جمعی بقتل رسیده اند، حمید نوری را که یکی از چهره های رژیم جمهوری اسلامی است را در دادگاه استکهلم به محاکمه کشانیده اند .  
برای ما که شاهدان محاکمه رژیم در این دادگاه هستیم، هر روزش روز پیروزی است. امیدواریم که این روزها در تقویم مبارزات ملت ما بعنوان جشنی ملی ،  ثبت  گردد .  
برای رسیدن بدین منظور، کمیته موقت جشن جنبش داد خواهی، به اطلاع میرساند که سومین جلسه  مجازی مشورتی و رایزنی در روز یکشنبه ۶ ماه مارس در آدرس زیر از ساعت ۱۹ تا ۲۱ بوقت اروپای مرکزی بر پا میگردد. برای یافتن راه کارهای مناسب جهت انجام این امور نیاز به مشارکت و همراهی وسیعی است. به امید حضور شما دوستان در روز یکشنبه ۶ مارس ساعت ۱۹ تا ۲۱.
شایان یادآوری است که شرکت در این کارزار و جلسات بطور فردی بوده نه حزبی، سازمانی ویا گروهی . 
کمیته موقت جشن جنبش دادخواهی . 

 آدرس بقرار زیر است:


 https://us02web.zoom.us/j/81657508406?pwd=Sk84NTlvOUpOQjMzc2t5b214V3UyUT09


 

EUROPERSE

europerse@gmail.com


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر