۱۴۰۰-۱۲-۲۷

سه شقه شدن چپ در مواجهه با جنگ اوکراین و حقانیت تاریخی، طبقاتی، انسانی صدای سوم - برنامه ای از پیروز زورچنگ و آرش کمانگر


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر