۱۴۰۱-۰۳-۱۹

تلویزیون برابری: دوگانه تاج و عمامه و سناریوی رهبرتراشی، نگاهی به مواضع اخیر رضا پهلوی و علی خامنه ای - دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر