۱۴۰۱-۰۹-۳۰

اطلاعیهٔ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» در بارهٔ دستگیری خودسرانه ٔسوگل برجی

 

سوگل برجی، هنرمند و کنشگرمدنیِ ۲۴ ساله و تنها فرزند خانواده، روز پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱، بدون هیچ تفهیم اتهامی، خودسرانه دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. ۱۵ مأمور امنیتی رژیم، ساعت ۴.۳۰ دقیقهٔ بامداد به خانهٔ مادری وی یورش آورده و خانم سوگل برجی را با اعمال زور، همراه خود برده اند. همهٔ تلاش های پدر و مادر ایشان برای آگاهی از وضعیت دخترشان، تا کنون بی نتیجه مانده و مأموران نظامی، انتظامی و زندان اوین، از هر گونه پاسخی طفره رفته اند.

ربایش سوگل برجی که از معترضان روند انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ست، اگر چه آخرین جنایت لجام گسیختهٔ رژیم اسلامی با مسئولیت مستقیم شخص خامنه ای نخواهد بود، اما یک بار دیگر چهرهٔ مخوف و ناانسانی خامنه ای و رژیم زن ستیز و کودک کش وی را در برابر دید جهانیان قرار داده است. 

کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» در راستای دفاع از آزادی بی حد و استثنای اندیشه و بیان، دستگیری وحشیانهٔ سوگل برجی را که مغایرت آشکار با منشور جهانی حقوق بشر دارد، به شدت محکوم می کنند و از همهٔ نهادهای جهانی می خواهیم که ضمن کوشش و مبارزه برای آزادی همهٔ زندانیان سیاسی و به ویژه، زندانیانِ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، برای حفظ جان سوگل برجی، اقدام عملی بکنند. ما، در نهایت، جانِ سوگل برجی و دیگر زندانیان انقلاب نوین ایران را به دختران و زنان و مردان جوان سرزمینمان می سپاریم.

 

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

انجمن قلم ایران «در تبعید»

۲۸ آذر ۱۴۰۱

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر