۱۴۰۱-۱۱-۱۷

هیولای بیرحم کودک‌کش - سیامک بهاری

 

وب‌سایت خامنه‌ای: «دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را با خامنه‌ای جشن گرفتند»

نمایش چندش‌آور جشن تکلیف دختران، یکی از کثیف‌‌ترین مراسم‌‌های کودک ستیزانه‌ای است که جمهوری اسلامی ابداع کرده است. دختربچه‌ها به جرم دختر بودن در آستانه نه سالگی، توسط حکومت اسلامی "زن" ‌خوانده می‌شوند. این نقطه پایانی بر همه جهان کودکی‌‌های ناکرده ‌آنهاست! پرده سیاه بی‌حقوق کردن زنان، رسماً بر سر این کودکان کشیده می‌شود. این ارمغان حکومتی است که زن ستیزی نهادینه‌اش را با تباه کردن کودکی آنان آغاز می‌کند!

سالهاست که جمهوری اسلامی دست و پا می‌زند تا با برپا کردن این مراسم چندش‌آور حکومتی در مدارس، تبعیض و آپارتاید جنسی را به‌نام جشن تکلیف دختربچه‌های خردسال رسمیت ببخشد.

 

در میانه خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، پس از شکست‌های پی‌ در پی حکومت اسلامی از نسل جوان و  بویژه از دختران، پس از دود شدن یک شبه «سلام فرمانده»، پس از سکه یک پول شدن کل دستگاه حکومتی و شخص خامنه‌ای، که تمام اقتدار دروغینش زیر دست و پای نسلی از همین کودکان در خیابان و مدرسه سکه یک پول شده است. با سر هم کردن این سناریو مشمئز کننده، از شدت پیسی و درماندگی دختربچه‌‌ها را به صحنه کشانده است. هیولای بیرحم کودک‌کش در اسکورت تعدادی دختر بچه به صحنه‌ای آورده می‌‌شود که حتی برای نمایش و ظاهر سازی تقلبی هم که شده، شفقتی در آن نیست! همه سناریو کودک ستیزانه و ضد بشری است. ده‌ها دختربچه را قنداق‌پیچ کرده‌اند، حجاب متحدالشکلی برسرشان کشیده‌اند و صدبار تمرینشان داده‌اند تا سناریو را اجرا کنند. تا با استفاده ابزاری با ایدئولوژی کودک ستیز اسلامی از آنها «بنده» بسازند، سربازان پا در رکاب رهبر حکومتی بشوند که بر لبه پرتگاه، آخرین تقلاهای مضحکش را به نمایش در آورده است.

جمهوری اسلامی با کودک‌کشی‌های بیرحمانه، با حمله گارد ویژه و پرتاب گاز اشک‌آور به مدارس، ربودن دانش‌‌آموزان، شکنجه و زندان کردن آنها، با به ازدواج دادن صدها هزار کودک، با ده‌ها هزار دختربچه بیوه و مطلقه، با جنین و نوزاد فروشی با حجاب بر سر کودکان کشیدن،‌ شناخته ‌می‌شود. این چهره واقعی اختاپوس اسلامی و خامنه‌ای است.

کودک مذهب و ایدئولوژی ندارد. متعلق به هیچ نهاد سیاسی، مذهبی و فرقه و دسته‌‌ای نیست! نباید توسط حکومت‌ها و احزاب و نهادها به خدمت گرفته شود. این امرِ خیزش انقلابی زن،‌ زندگی آزادی است! بساط این حکومت کودک‌کش جمع خواهد شد. و منفعت کودکان بر هر مصلحت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک مقدم خواهد شد!


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر