۱۴۰۲-۰۳-۰۸

بهروز سورن: گزارش نشست نمایندگان احزاب اتریشی در میزگرد وین

 

روز 26 ماه مه 2023 بدعوت سازمان دانشجویی این شهر ( 1) و همچنین کمیته حمایت از اینتگراسیون مهاجران (2 ), میزگرد بحث و تبادل نظر در ارتباط با مواضع احزاب مطرح اتریشی در قبال جنبش زن, زندگی آزادی در ایران برگزار شد.با توجه به مواضع بشدت متناقض احزاب حاکم در کشورهای اروپایی در قبال انقلاب مهسا ( ژینا ), برگزاری این نشست و پرسش و پاسخ در این زمینه بسیار ضروری بود. اینکه دستاورد اینگونه مباحثات بطور کلی در سطح کشورهای تشکیل دهنده اتحادیه اروپا به تغییر روش و منش مماشات طلبانه این کشورها در عرصه معاملات و مبادلات اقتصادی بیانجامد و احیانا خواسته عمومی ایرانیان در خارج از کشور مبنی بر قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی متحقق شود همانقدر دور از انتظار است که تغییر در سیاستهای وحوش حاکم بر کشورمان صورت پذیرد.حقیقت این است که اتحادیه اروپا در هشت ماه گذشته و با شروع اعتراضات سراسری در ایران بموازات تیزکردن زبان دیپلماتیک خود علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم اما در حوزه های مبادلات اقتصادی و حتی ارسال لوازم اولیه تولید سلاح های مرگبار با ایران تغییری در رفتار خود نشان نداده است.از سویی جمهوری اسلامی را شریک جرم در کشتار و تخریب در اوکراین می بیند و از طرف دیگر لوازم اولیه تولید پهپاد را به ایران صادر میکند. از جهاتی در حوزه تبلیغات سرکوب و کشتار و اعدام های گسترده توسط استبداد حاکم را محکوم میکند, بانگ زن, زندگی آزادی را در پارلمان های خود طنین می افکند و کمی آنطرف تر مذاکرات و مبادلات را با مسئولین نظام ادامه میدهد. این رژیم را تروریستی میخواند و همزمان تروریست های رژیم را به آنها پس میدهد. از همین رو دلبستن و امید به فشار حداکثری این دولت ها به جمهوری اسلامی منطقی و عقلانی نیست. این نکته دلیلی بر عدم برگزاری اینگونه میزگردها و مباحثات افشاگرانه نیست. نکته این است که فاصله میان حرف تا عمل بسیار زیاد و تنها و تنها بنیه حداکثری و سراسری مبارزات مردمی در داخل کشور با حمایتهای گسترده و همبسته ایرانیان خارج کشور میتواند این فاصله را پر کند.

در ابتدای این جلسه بحث و تبادل نظر که نمایندگانی از حزب سوسیالیست, حزب مردم, سبزها و نئوز شرکت داشتند, یکی از برگزارکنندگان با نگاهی انتقادی به سیاستهای متناقض دولتمداران و احزاب در ارتباط با وقایع هولناک در ایران و ضرورت گذار آنها از حرافی ها به اقدامات عملی علیه رژیم حاکم, آغازگر مباحثات بود. ناگفته نماند که دو حزب مردم و سبزها هم اکنون زمام امور در کشور اتریش را در دست دارند و حزب سوسیالیست و نئوز در اپوزیسیون میباشند.

طی این اجلاس نماینده حزب سبزبا فاشیستی خواندن جمهوری اسلامی تاکید داشت که نباید زیر پای نمایندگان آنها در اروپا بویژه اینکه هر روزه بر اقدامات وحشیانه اش افزوده میشود, فرش قرمز پهن کرد و علیرغم بیطرفی این کشور اما میتوان منابع مالی جمهوری اسلامی در این کشور را محدود و یا مسدود کرد.او ضمن فمینیستی خواندن انقلاب جاری در ایران عنوان کرد که هم اکنون سه تبعه اتریش در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند.او همچنین با نقد احزاب دست راستی در اتریش که همیشه خواهان مبارزه با جهادی ها بوده اند گفت: چگونه است که امروزه در قبال اقدامات جمهوری اسلامی علیه زنان و جنبش مهسا سکوت کرده اید؟

نماینده حزب نئوز ضمن تاکید مکرر بر ضرورت پیشگیری از تجهیز جمهوری اسلامی به سلاح اتمی اعلام کرد که تحریم های اتحادیه اروپا علیه عناصر حکومتی ایران میبایستی شامل فرزندان آنها در اروپا نیز بشود و در همین زمینه میتوان دیپلمات های رژیم را نیز اخراج کرد.

نماینده حزب سوسیالیست بر ضرورت استفاده از ابزار دمکراتیک و منطبق با مفاد حقوق بشر و دمکراسی در رویارویی با نظام حاکم بر ایران, تاکید و به تغییر نام خیابانی در شهر وین بنام مهسا امینی از جمله اقدامات شهرداری وین اشاره نمود. ضمنا گفت که جمهوری اسلامی با اسیر گرفتن تبعه کشورهای اتحادیه اروپا تلاش میکند تا این دولت ها را تحت فشار قرار دهد.

نماینده حزب مردم در پارلمان اروپا ضمن شمردن اقدامات پارلمان اروپا در زمینه تحریم ها گفت که این پارلمان و اقدامات تاکنونی اش در مسیر درستی گام برمیدارد که با اعتراض ناصرعلیزاده که در این میزگرد شرکت داشت روبرو شد.سوال این بود که چرا این پارلمان سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار نداده است؟ آیا علت این نیست که مواد خام و نفتی و مبادلات اقتصادی با ایران برای دول اروپایی سودآور است؟

در بخش پرسش و پاسخ ها نمایندگان احزاب جملگی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی را ضروری دانستند و  همبستگی ایرانیان, حضور آنها و آکسیونهای خیابانی و فشار بر نمایندگان پارلمانی اتریش را از پارامترهای مهم برای تغییر روش و منش دولتمداران اتریش دانستند.

در انتهای این جلسه بحث و تبادل نظر گرداننده جلسه جمع بندی را بدین صورت فورموله کرد:

سپاه پاسداران را بایستی در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد.

جمهوری اسلامی میبایستی بلحاظ سیاسی تحریم شود

ارسال اسلحه به آنها بایستی متوقف شود.

ماخره:

در بخش پرسش و پاسخ

هیچیک از نمایندگان در برابر سوال بسته شدن سفارت و جاسوسخانه جمهوری اسلامی در این کشور پاسخ مثبت ندادند.

یکی از پرسشگران ضمن اشاره به اظهارات مسئولین این کشور برای پذیرش پناهندگان ایرانی در زمینه رفع مشکلات پیشین گفت که هم اکنون در کشور ترکیه یکی از معترضان که از ناحیه هر دو چشم در جریانات اعتراضات اخیر مصدوم شده است در انتظار ویزای اومانیستی هست و در این زمینه هیچگونه اقدامی از سوی مسئولین اتریش انجام نمیگیرد.

این برنامه حدود سه ساعت بطول انجامید

1-ÖH

2-UKI

بهروز سورن

27.05.2023

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر