۱۳۹۹-۰۲-۰۵

بیانیه ائتلاف کنشگران صنفی آموزش فارس و بوشهر در محکومیت حکم اخراج محمد حبیبی از آموزش و پرورش

هر دم از این باغ بری میرسد وچنانچه انتظار میرفت بالاخره حکم انفصال  محمد حبیبی از آموزش و پرورش نهایی گردید و وعده های پوشالی وزارت آموزش و پرورش جهت جلوگیری از اخراج وی علنی  گردید و نقاب از چهره ی وزیر آموزش و پرورش برافتاد . اگر چه این نقاب ها و وعده های پوشالی سالهاست که در جامعه ی فرهنگیان بی اعتبار شده اند ولی با اخراج محمد حبیبی ، حجت بر معدود کسانی که کورسوی امیدی به یاری وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدافع همکاران فرهنگی داشتند به پایان رسید .

در این فضای وحشت آور و روزگار تلخ تر از زهر ناشی از مرگ و میر انسان ها به دلیل هجوم ویروس کرونا ، حکم اخراج محمد حبیبی داغ دیگری است بر دل جامعه ی فرهنگی که خود را برای هفته ی بزرگداشت مقام معلم آماده می کرد و انتظار داشت که حداقل در این فضا با مرخصی وی بعد از گذشت دو سال موافقت شود . ولی علی رغم پیگیری های قانونی همسر وی ، با صدور حکم بازخرید ،کام خانواده و فرهنگیان تلخ تر شد

به راستی تاریخ ، این واقعه ی بهت آور و تاسف آور را در آستانه ی هفته ی معلم  فراموش نخواهد کرد و جامعه ی فرهنگیان با صدور چنین حکم ظالمانه ای ، دوباره رنج قلب شکافته شده ی ابوالحسن خانعلی را با تمام وجود احساس خواهد کرد و خاطره ای تلخ در تاریخ جنبش صنفی معلمان ایران به یادگار باقی خواهد ماند .

شرم بر شما که در آستانه ی بزرگداشت مقام معلم به جای گذاشتن مرهمی کوچک بر قلب جریحه دار جامعه ی فرهنگی ، قلب جامعه ی فرهنگی و هر انسان آزاده و دل سوخته ای را اندوهگین تر و دردناک تر کردید و با این حکم ، اغراض خود را به خوبی در حق یکی از دردمندترین معلم تاریخ این مرز و بوم آشکار ساختید .

در ابتدا روی سخن ما با تشکل های صنفی_ سیاسی است . متاسفانه این قبیل تشکل ها که همیشه مواضع محمد حبیبی را بی تدبیری و خارج شدن از مسیر اعتدال می دانستند و فقط خود را نماینده ی بر حق معلمان می دانند با صدور حکم زندان سنگین برای معلمی که دقیق ترین و منطقی ترین نقدها را به نظام آموزش و پرورش داشت سکوت کرده و هیچ اعتراضی نکردند . اکنون خارج از اختلاف های مواضع و نظری این تشکل ها با مواضع محمد حبیبی ، ضرورت دارد تا سکوت خود را شکسته و اگر به راستی نماینده ی معلمان هستند و هدفی جز دفاع از حقوق معلمان ندارند پس به این حکم ظالمانه اعتراض کنند تا در این آزمون راستی آزمایی سربلند بیرون آیند . مطمئن باشید که جامعه ی فرهنگیان تفاوت نمایندگان حقیقی و پوشالی را با مشاهده ی عملکردشان به خوبی درک خواهد کرد و سکوت هایی  که علامت رضاست را به خوبی تشخیص خواهد داد .

روی دیگر سخن ما خطاب به وزیر آموزش و پرورش است و به وی گوشزد می نماییم که محمد حبیبی مانند یک قهرمان روزی از بند رها خواهد شد و این احکام سنگین و ظالمانه هیچ خللی در اراده و عزم استوار وی جهت احقاق حقوق فرهنگیان و رشد و اعتلای سیستم آموزشی ایجاد نخواهد کرد و با صدایی رساتر از گذشته ، صدای حق طلبی معلمان خواهد شد و تاریخ جنبش صنفی فرهنگیان ، وی را در صدر خواهد نشاند و همیشه از وی و اندیشه ی بلند وی تجلیل خواهد نمود و ضحاکان  منفورتر از گذشته خواهند شد . وزیر آموزش و پرورش بداند که صاحبان اصلی آموزش و پرورش ، امثال محمد حبیبی هستند و آنکه به راستی از ذهن و قلب معلمان اخراج شده است مجموعه ی ناتوان وزارتخانه ی دولت تدبیر و امید است . 

 

ائتلاف کنشگران صنفی آموزش فارس و بوشهر ، وزرات آموزش و پرورش و در راس آن وزیر آموزش و پرورش را مسئول این حکم ظالمانه می دانند و معتقدند بی تدبیری وزیر دولت تدبیر و امید ، امروزه بیشتر از هر روز آشکار گردیده و ناامیدی را مضاعف و عیان تر ساخته و از زبان خواجه حافظ شیرازی به وزیر آموزش و پرورش می گوید :

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

ائتلاف کنشگران صنفی آموزش فارس و بوشهر ضمن محکومیت شدید حکم اخراج معلم قهرمان محمد حبیبی از همه ی دردمندان و دل سوختگان آموزش و پرورش که قلبشان برای آموزش و پرورش و فرزندان این مرز و بوم می تپد درخواست می کند که در برابر این حکم ظالمانه سکوت نکنند و اعتراض نمایند .

https://t.me/kashowra

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر