۱۳۹۹-۰۲-۳۰

سن اعتیاد به 8 سال و میانگین سن شروع مواد مخدر به 12 سال رسید!


این خبری است که در 10 اردیبهشت 1399 منتشر شده است.
محمد رضا محجوب فر، کارشناس آسیب های اجتماعی ضمن تایید این خبر گفت:" سن اعتیاد در ایران به 8 سال رسیده است در حالی که میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر در کشور به ۱۲ سال کاهش پیدا کرده. اما شمار معتادان ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲ برابر شده.  یعنی به عبارتی ۱۴ درصد جمعیت ایران معتاد هستند و با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون ایران، حدود  ۱۲ میلیون ایرانی معتاد که از این تعداد ۴/۵ میلیون نفر مصرف کننده مداوم انواع موادمخدر هستند."
علیرغم این که آمار معتادان در کل ایران بسیار بیشتر از آمار ارائه شده است، اما همین آمار و کاهش سن معتادان، بسیارتکان دهنده است. بخش بزرگی از همین آمار5/4  میلیون نفر را دختر بچه ها و زنان، خصوصا زنان جوان، زنان فقیر، بیکار و بی آینده، زنان بی خانمان، زنانی که به خاطر خشونت های وحشیانه مردان خانواده مجبور به فرار شده اند و....  تشکیل می دهند.

#جمهوری_اسلامی
#فقر_بی_کاری
#خشونت_بر_زنان
#اعتیاد #جوانان
#کودکان_معتاد
@hashtemars


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر