۱۳۹۹-۰۳-۰۳

سخنان یک نماینده زن پارلمان افغانستان درباره کشتار کارگران افغانی


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر