۱۳۹۹-۰۳-۰۹

ویدئو: اقدام وحشیانه پلیس شهر مینیاپلیس آمریکا

پلیس، نماینده دولت و ابزار سرکوب طبقاتی است!

https://drive.google.com/file/d/1JEqDU6yacE8hgUCp3Zg1nOQeGR1NxHz9/view?usp=sharing

متعاقب این حرکت وحشیانه پلیس مینیاپلیس درایالت مینه سوتای آمریکا، مردم در برخی از شهرهای این کشوراقدام به تظاهرات اعتراضی نموده اند. برای مشاهده این ویدیو لطفا روی جمله .....I Understand کلیک نمایید!

https://youtu.be/yjpOX6Gy4FY

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر