۱۳۹۹-۰۳-۲۳

آرش کمانگر: مجسمه کریستف کلمبو به زیر کشیده شد

آنها برای کشت و زرع و راه اندازی چرخ صنایع و معادن، از 400 سال پیش در جستجوی برده گان ، به قبایل سیاهپوست در افریقا حمله کرده و در مجموع طی بیش از دو قرن، حدود 15 میلیون زن و مرد و کوردک را به بردگی کشیده و در غل و زنجیر با خود به قاره امریکا اوردند. با آنکه در سال 1808 میلادی رسما تجارت بین المللی برده در جهان ممنوع شد اما در امریکا بیش از نیم قرن این تجارت ضدبشری ادامه یافت

روز چهارشنبه جمعی از فعالین AIM"جنبش بومیان امریکا" مجسمه کریستف کلمبو - به اصطلاح کاشف قاره امریکا - را در شهر "سنت پال" در ایالت"مینه سوتا" را به زیر کشیدند.

اگر چه اسناد زیادی نشان میدهد که وایکینگها ( جنگجویان اسکاندیناوی) سالها قبل از کریستف کلمبو و همراهانش، از طریق گرینلند به شرق کانادای فعلی آمده بودند، اما تاریخ نگاری رسمی اعلام میکند که کلمبو با بودجه پادشاهی اسپانیا در سال 1492  میلادی وارد باهاماس شده است. از آن تاریخ به بعد استعمارگران اسپانیایی، پرتغالی، انگلیسی و فرانسوی اقدام به اشغال این قاره کردند و ضمن کشتن میلیونها نفر از بومیان اولیه و تاراج ثروت و زمین های آنها ، بساط استعماری خو.د را برپا کردند. آنها برای کشت و زرع و راه اندازی چرخ صنایع و معادن، از 400 سال پیش در جستجوی برده گان ، به قبایل سیاهپوست در افریقا حمله کرده و در مجموع طی بیش از دو قرن، حدود 15 میلیون زن و مرد و کوردک را به بردگی کشیده و در غل و زنجیر با خود به قاره امریکا اوردند. با آنکه در سال 1808 میلادی رسما تجارت بین المللی برده در جهان ممنوع شد اما در امریکا بیش از نیم قرن این تجارت ضدبشری ادامه یافت. بویژه در ایالات جنوبی امریکا موسوم به کنفدراسیون. در سال 1860 آبراهیم لینکلن با شعار برچیدن نظام برده داری در سراسر خاک ایالات متحده به ریاست جمهوری رسید . جنگ داخلی شدیدی میان ایالات شمالی مخالف برده داری و ایالات جنوبی طرفدار برده داری شروع شد که خسارات و تلفات زیادی داشت. اما سرانجام منجر به شکست ارتش برده داران شد و در سال 1865 رسما متمم 17 به قانون اساسی امریکا مبنی بر ممنوعیت برده داری افزوده شد. با این همه در تمام سالهای پس از آن علیرغم برچیدن نظام برده داری ، راسیسم و نابرابری و تبعیض علیه سیاهان، بومیان، لاتین تباران و ... ادامه یافت. به نحوی که شاهد چند شورش بزرگ سیاهپوستان و حامیان آنها بودیم که از میان آنها میتوان به شورش 1968 - بعد از ترور مارتین لوترکینگ - در سراسر امریکا ، شورش 1980 در میامی، شورش 1992 در لس انجلس، شورش 2014 در فرگوسن اشاره کرد..

در زمینه حق رای باید گفت که زنان امریکا تنها در سال 1920 به حق رای دست یافتند حال آنکه مردان سفیدپوست از سال 1776 ( سال استقلال امریکا از استعمار بریتانیا) دارای حق رای بودند. بومیان امریکا تنها از سال1924 و چینی تباران از سال 1943 صاحب حق رای شدند اما برای سیاهان عملا تا دهه شصت میلادی طول کشید تا در قانون صاحب "حقوق مدنی کامل" شوند که در عمل هیچگاه تحقق پیدا نکرده است. خیزش سراسری اخیر علیه نژادپرستی و نابرابری در  امریکا موید این نکته است.

لازم به ذکر است که همزمان با برچیدن مجسمه و بنای یادبود نمادهای برده داری در چند شهر امریکا، مردم خواهان عوض شدن نام چند پادگان نظامی مهم این کشور شدند که اسامی ژنرالهای برده دار کنفدراسیون ایالات جنوبی را بر پیشانی خود دارند. دیروز ترامپ مخالفت خود را با تغییر اسامی این پادگانها اعلام کرد که خشم هر انسان ترقیخواهی را برانگیخت.

 

آرش کمانگر – 11 ژوئن 2020


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر