۱۳۹۹-۰۳-۲۵

تلویزیون برابری: میزگرد کارگری درباره طومار شش هزار نفره و نیز ضرورت تشکل مستقل سراسری. گفتگوی با غلامرضا غلامحسینی، محمد اشرفی و بهرنگ زندی


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر