۱۳۹۹-۰۴-۰۶

جامعه دفاع از حقوق بشر: فعال حقوق کارگری سپیده قلیان را از حبس خودسرانه آزاد کنید!

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نگرانی شدید خود را از حبس خودسرانه‌ی فعال حقوق کارگری خانم سپیده قلیان ابراز می‌‌کند. و خواهان آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط اوست.

اطلاعات تازه
IRN 007 / 0919 / OBS 072.3
حبس خودسرانه /
عفو

ایران

۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۶ تیر ۱۳۹۹)
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه:

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از تحولات در وضع سه مدافع حقوق بشر محکوم در پرونده‌ی شرکت نیشکر هفت تپه مطلع شده است، از جمله در مورد حبس خودسرانه‌ی فعال حقوق کارگری خانم سپیده قلیان، و عفو آقای اسماعیل بخشی، سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و آقای محمد خنیفر عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه.

بر اساس اطلاعات دریافتی، روز ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰ (۴ تیر ۱۳۹۹)، خانم سپیده قلیان خود را به اجرای احکام زندان اوین معرفی کرد و برای گذراندن حکم ۵ سال زندان (نگاه کنید به پیشینه) بازداشت شد. در هنگام انتشار این فراخوان فوری، محل حبس خانم قلیان مشخص نیست. قاضی اجرای احکام در روز ۱۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۷ خرداد ۱۳۹۹) به او گفته بود که در صورتی که از رهبر علی خامنه‌ای درخواست عفو نکند، او را برای گذراندن حکم زندان که در دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) صادر شد به زندان قرچک خواهد فرستاد. خانم قلیان از این کار سر باز زد [۱].

وکیل آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر در روز ۲۳ مه ۲۰۲۰ (۳ خرداد ۱۳۹۹) او گفت که مقام رهبری موکلان او را به مناسبت عید فطر عفو کرده است. آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸) در دادگاه تجدید نظر به خاطر فعالیت‌های سندیکایی خود در چارچوب اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران، به پنج سال زندان محکوم شده بودند [۲].

برنامه‌ی نظارت از عفو آقایان اسماعیل بخشی و محمد خنیفر استقبال ولی یادآوری می‌کند که آنها در وهله‌ی اول نباید محاکمه و زندانی می‌شدند. برنامه‌ی نظارت همچنین نگرانی شدید خود را از حبس خودسرانه‌ی خانم سپیده قلیان ابراز می‌کند. این اقدام گویا به قصد مجازات او به خاطر فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری او و استفاده از آزادی بیان انجام شده است.

برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان ایران می‌خواهد خانم سپیده قلیان را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و به کلیه‌ی اقدام‌های آزاردهنده از جمله در سطح قضایی علیه کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر نامبرده در این فراخوان فوری و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران خاتمه دهند.

اطلاعات پیشینه:

در ماه نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتصابی یک ماهه را آغاز کردند. خواست آنها دریافت دستمزدها‌ی عقب افتاده و بازگرداندن مالکیت این مجتمع صنعتی کشاورزی به مالکیت عمومی بود. هفت تپه بزرگترین مجتمع نیشکر در ایران است که هزاران کارگر را در استخدام خود دارد. روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۷ آبان ۱۳۹۷) چندین فعال حقوق کارگری دستگیر شدند.

آقای اسماعیل بخشی، خانم سپیده قلیان و آقای محمد خنیفر، سه مدافع حقوق کارگری، روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شدند. آقای بخشی روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) و خانم قلیان روز ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) آزاد شدند. آنها زیر شکنجه ناگزیر از اتهام‌زنی به خود شده بودند و اعتراف‌ها‌ی آنها از تلویزیون پخش شده بود. این دو پس از آزادی اعلام کردند که زیر شکنجه ناگزیر از اعتراف شده‌اند. هر دوی آنها دوباره در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ (۳۰ دی ۱۳۹۷) دستگیر شدند. خانم قلیان تا تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) در زندان سپیدار اهواز ماند، سپس به زندان اوین و پس از آن در تاریخ ۳ ژوئن (۱۳ خرداد ۱۳۹۸) به زندان قرچک منتقل شد. آقای بخشی در زندان شیبان اهواز ماند و در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) به زندان اوین منتقل شد. آقای محمد خنیفر در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸ (۱ آذر ۱۳۹۷) به قید وثیقه آزاد شد.

شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۶ شهریور ۱۳۹۸) در پی محاکمه‌ها‌ی ناعادلانه در ماه اوت (مرداد) این مدافعان حقوق بشر را به حبس‌ها‌ی طولانی از شش تا ۱۶ سال محکوم کرد. آنها اعتراض کردند.

خانم سپیده قلیان روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۴ آبان ۱۳۹۸) یک روز پس از این که به اعتصاب غذای ۵ روزه خود در اعتراض به شرایط بازداشت خود و فشار وزارت اطلاعات بر اعضای خانواده‌اش پایان داد،‌ به قید وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان از زندان قرچک ورامین در جنوب تهران آزاد شد. آقای اسماعیل بخشی روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ (۸ آبان ۱۳۹۸) به قید وثیقه به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان آزاد شد.


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر