۱۳۹۹-۰۵-۰۸

توفیق محمدی: !نامه ای از سر درد به دوستان پناهنده ام

!دوستان ، یاران و رفقای عزیز پناهنده
!دوستان عزیزم ؛ همه ما هر روزه شاهدیم

در ظلمت گرمای بالای پنجاه درجه شوش و در وضعیت قرمز کرونایی استان خوزستان ؛ کارگر هفت تپه از مرز سه ماه حقوق نگرفتن و نانی به سفره خود نبردن ، هرروز در آن بیداد حاکمیت به خیابان می آید تا فریادش را به ما برساند.هر روز در گوشه ای از خاک کشور، فریاد صدور حکم اعدامی به گوش ما
میرسد.هر روز خبر دستگیری زندان - شکنجه و احکام شلاق و فشار به زندگی مردمان جامعه ما افزایش می یابد
امروز گریز از ایران رژیم جمهوری اسلامی،آغازی و یا نقطه عطفی در زندگی مبارزاتی تبعیدی است. آغازی برای مبارزه است. حتی اگر تبعیدی اینرا نداند و یا نخواهد. پناهندگی یک حق شناخته شده است اما از حق تا تحقق آن مسیری پراظطراب و فرساینده است که پناهنده درهر قدم آن برای کسب حق خویش باید مبارزه کند. مبارزه‌ای که پناهنده ایرانی هنوز اساساً به تنهایی در برابرآن قرار دارد
آیا بدون تشکل و افق و سازماندهی، ساز و کار تبلیغ و ترویج، می توان گفت صدای آنان هستیم؟ ، ما فراریان سرکوب شده، تحقیر شده همان خاکیم که اینجا به پناه آمده ایم؟با دست روی دست گذاشتن و کمترین وظیفه ای را برای خود نتراشیدن و منتظر ماندن که فریاد رسی از راه برسد واقامت در این جامعه را در برابر مان قرار دهد،؛ دریافت حق پناهندگی میسر نمی گردد سازماندهی هر حرکت اعتراضی ؛ میدانی برای یکایک شما که می تواند شما را بعنوان فاعل
 اجتماعی به جامعه سوئد باز بشناساند و برگی بر پرونده سیاسی شما بیفزاید، موئد بُود شما معنی می یابد!کار حق پناهنده است اما مانند هر حق دیگر در این جامعه ،از تعریف تا تحقق آن راه بسیاراست.بهرو بخش عظیمی از پناهجویان ایرانی درزمره فروشندگان نیروی کارند. کار سیاه و اضافه کاری های فرساینده ، بردگی مشدد بخشی از پناهجویان و پناهندگان است که میخواهند شرافتمندانه زندگی کنند. ممیزه زندگی در این جامعه تنها کار سیاه کردن و با دشواری زیستن و ارباب ثروت اندوزی رستوران ها و کاسب های مردم فریب را فربه کردن نیست، که طفیلی وار میزیند و یا به اعتبار سرمایه شان خون  دیگران را میمکند و یا به شیوه‌های غیر شرافتمندانه زندگی رو آورد ه اند. چهره پناهنده شریف و زحمتکش ایرانی باید ترسیم گردد. مشقات بسیارند و در برابر راهی جز مبارزه برای حقوق خویش نیست.نباید کمر خم کرد، نباید تسلم شد، نباید آرام گرفت تا حق پناهندگی و اقامت ازراه برسد.باید برای زندگی و دفاع از حرمت ازادی و پاس داشتن حق پناهندگی جنگید و در برابر قوانین ضد پناهندگی تحت هیچ شرایطی کوتاه نیامد!

ایرانی معترض به حکومت ارتجاع اسلامی فاشیست مذهبی و ترور ، میگریزد بی‌آنکه همچون یونانی یونان سرهنگ ها ، شیلیائی شیلی پینوشه ، حمایت و همبستگی افکار عمومی جهانی را با خود داشته باشد. هنوز این امر که پناهنده ایرانی در اعتراض به اختناق ، سلطه مذهب ، بردگی زنان ، سرکوب اقلیت‌های ملی و مذهبی و کشتار مخالفین سیاسی ایران را ترک میکند، امری است که باید فهمانده شود.ایرانی معترض از زندان و جهنم جمهوری جنایتکار اسلامی میگریزد بی‌آنکه هنوز امکان اینرا یافته باشد توان خود را به توان دیگر تبعیدیان ایرانی بیفزاید، تا به نیروی مؤثری در ویرانسازی این زندان بدل شوند. دیوارهای این زندان خود بخود فرو نخواهد ریخت ، بلکه تنها نیروی متشکل همه ستمدگان آنرا ویران خواهد کرد.
برگ موافقت حق پناهندگی از آسمان خدا نازل نمی شود، آنرا باید در کف خیابان جست و راه دست یابی بدان همواره و همواره ستیز با نابرابری ها است . با دست روی دست گذاشتن که دیگرانی می کنند و ما هم از راه میرسیم و عکسی بر می داریم و باندرولی را بر دوش هوا می کنیم ؛ نمای زنده یک فعال پناهندگی ( انجمن پناهندگان گوتنبرگ ) تلقی نمی گردد. مصداق عملی فعالیت انجمن ما در کف خیابان و میدان تعریف می گردد
همه ما و هر یک به سهم خویش، باید خود را پرچمدار این گونه حرکاتی بدانیم که نبض حرکت به نام شما نامگذاری شده است
باید هر یک مان در شبکه های تبلیغی ( فیس بوک های شخصی و ایمیل ها و تلگرام و اتس آپ و شبکه های آمد و شد مجازی) خود فعال حرکت معرفی شویم  و صدای بی صدایان جامعه باشیم.مبارزه ما باید دست جمعی ، متشکل و متحدانه  باشد.
حرکتی را تقویت کنیم که از آن خودمان و به نام ما نام گذاری شده است ، نه اینکه بلندگوی دشمنان مردم و پرچمدارآنان باشیم باید بتوانیم آن کنیم که درشان ما و وسعت نگاه ما است ؛ پشت به حرکت نکنیم و خود را مهمان روز شنبه اول اگوست 2020 ندانیم بلکه میزبان آن حرکت و مردم شهر را مهمان خود بدانیم! خودمان با دوستان دور و نزدیک خود ایجاد ارتباط نماییم و بلندی گوی خوش آوازه حرکتی گردیم که از آن ما ست
از قدیم هم گفته از تو حرکت و از خودت برکت. صدای خود و مدافع حق پناهندگی خود باشیم تا دیگران نیز به یاری تان به حرکت ایند
رفیق و دوستدار تان
توفیق محمدی
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ جولای ۲۰۲۰


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر