۱۳۹۹-۰۵-۱۴

منوچهر تقوی بیات: کشتار مردمان بی گناه و بیگانه پرستی بس است!

ملت شریف و ستمدیده ی ایران اجازه ندهید مشتی آخوند شیاد و دروغگو بیش از این به زن و فرزند شما و خاک میهن شما، تجاوز کنند.زنان کشور ما از آغاز حکومت ستمگرانه ی جمهوری فریب و دروغ، زیر بیشترین ضربه ها قرار گرفته اند، اما  زنان غیور و آگاه ایرانبرخلاف نقشه ی بیگانگان و نوکرانشان، جانانه در برابر این ستم اسلامی که بیش از هزار و چهار صد سال است ادامه دارد، ایستادگی کرده اند. صدای این زنان دلاور از هر گوشه ی میهن ما شنیده می شود. جملات کوتاهی از "سخنان شنیدنی و تأمل برانگیز" مادر قهرمان و دشمن شکن "یاسمن ایرانی"که در چنگال خونین خامنه ای اسیر شده است را در یوتیوب بشنویم که می گوید: «...  دیگه دوست ندارم صدامو توی گلوم خفه بکنم و شاهد این باشم که جَوون های ما یکی یکی  طعم زندانو بچشن و بعضی هاشون هم مثل گل توهمون [یعنی در همان] زندان ها پر پر بشن، دیگه حاضر نیستم خودمو سانسور کنم، پس با صدای بلند بهتون میگم، بسه، ظلم بسه، بی عدالتی بسه، جوون کشی بسه، بازداشت جوون ها بسه، بیگانه پرستی بسه، به فکر مردم خودتون باشین...»:

https://www.youtube.com/watch?v=rPkVvJTlcQs

خمینی آن شیاد بزرگ افزون بر دروغ هایی که در فرانسه در برابر چشم جهانیان گفت روزی که به ایران آمد در بهشت زهرا گفت: « دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه ی مستمند... در زیر سه لینک از میان هزاران دروغ خمینینشان داده شده است:

https://www.youtube.com/watch?v=65xrgxUPFXE&t=36s

https://www.youtube.com/watch?v=3nrYcW01RoI&t=49s

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01695483/document

هنوز هم هستند شیادانی که برای چند تومان مزد و پاداش می گویند که این سخنان امام ما نیست و امام ما چنین دروغ هایی نگفته است. از روزی که انگلیس ها از جبل عامل( Jabal ´Amil ) در لبنان و دیگر مستعمرات خوددر دوران حکومت دست نشانده ی صفویآخوندهایی را به نام پیشوایان مذهب شیعه به ایران وارد کردند، ملت ایران به دلیل حیله ها و دروغ های این شیادان، روز خوش ندیده اند.

دولت انگلیس برای انتقام گرفتن از ملت ایران بخاطر ملی کردن صنعت نفت واین که شاه، چند سالپس از کودتای ۲۸ مرداد، از سال ۱۳۴۱ به سوی آمریکا گرایش پیدا کرده بود،در کنفرانس گوادلوپ ترتیب برکناری شاه و جانشینی خمینی را داد.با به قدرت رسیدن خمینی در ایران نقش انگلیس در خاورمیانه کم رنگ تر  شد و جمهوری ولایت فقیه پس از روسیه مهم ترین جانشین انگلیس در مناقشات خاورمیانه گردید. پس از سقوط کا.گ.ب؛ سازمان جاسوسی شوروی،[در برابر سازمان جاسوسی انگلیس ام. آی.سکس. (M.I.6 )]،گورباچف در روسیه، خمینی در ایران، بشاراسد در سوریه و شیخ رجب طَیّب اردوغان به عنوان نیروهای نیابتی انگلستان در خاورمیانه و در جنگ سوریه نقش مهم و اساسی داشته اند.حتمن دلیلویژه ای ورای مصالح ملی و دینی وجود دارد که حکومت اسلامی از بشاراسد دفاع می کند. مگر سوریه و حافظ اسد چه نسبتی با ملت ایران و یا "اسلام ناب محمدی" دارد؟ مگر شبه نظامیان حوثی در یمن که از جمهوری اسلامی کمک نظامی و مالی می گیرند، چه نفعی برای ملت ایران دارند؟ دخالت های جمهوری اسلامی در جنگ ها و اغتشاشات خاورمیانه نیابتی است و هیچ نفعی برای ملت ایران ندارد.

در ایران خمینی دجال با دروغ و فریب توده های ناآگاه و حتا مسلمان های دانشگاه دیده ی مذهبی و ملی مذهبی را بدنبال خود به جهنم فقر و بدبختی ملتایران هدایت کرد. خمینی پیشوای فداییان اسلام در ایران و آخوندهای فریبکار زیر فرمانش، به اشاره ی انگلستانزندان ها را از دانشجویان و جوانان آزادیخواه انباشتند و آن ها را دسته دسته به جوخه های اعدام سپردند. در جنگ احمقانه و عبث هشت ساله یایران و عراق،با فرماندهی خمینی و آخوندهایی مانند خامنه ای، رفسنجانی، رجایی،ابوالحسن بنی صدر، باهنر، که هیچیک از این فرماندهان از فنون نظامی اطلاعی نداشتند، بین سیصد تا پانصد هزار از جوانان کشور ما راکه هرگز آمار درست آن را به کسی نگفتند،به کشتن دادند و بیش از ۸۰۰،۰۰۰زخمی و معلول برجای گذاردند.آخوندها و سردمداران حکومت اسلامی، هر روز و هر جا از بلاهای طبیعی برای کشتن مردم ما استفاده ی ضدانسانی کرده اند ومی کنند.سال ۱۳۸۲ در زلزله بم در کرمان، شهر را محاصره کردند و اجازه ندادند که مردم عزیزان خود را زنده و یا نیمه جان از زیر آوارها بیرون بکشند و در نتیجه برابر با آمارهای گوناگون، بین ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ نفر زن و مرد و کودک کشته و بیش از ۴۰۰۰۰ نفر زخمی و معلول شدند.

با انفجارهایی مشکوکدر زیر زمین در نقاط مختلف کشور زلزله ایجاد می کنند و جان مردم بی گناه را به خطر می اندازند. زلزله های سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ درکرمانشاه، سرپل ذهاب و ازگله، در نزدیکی پاوه، صدها کشته و هزاران نفر زخمی به جای گذارد. در دوران گسترش بیماری کشنده ی کرونا ( کوید ۱۹) با سیاست های پخش عمدی و ضد انسانی این بیماری،آمار سرانه ی کشته شدگان در ایران از هر کشور دیگری در جهان بیشتر شده است. تمام ثروت های کشور ما و حتا خاک و اراضیایران را به حراج گذارده اند. دریای خزر را به روس ها و همسایگان شمالی واگذار کرده اند. بنادر و چاه های نفت و گاز خلیج فارس را طی قرارداد مخفیانه ی خائنانه به چینی ها بخشیده اند. خامنه ای واین آخوندهای ضد ایرانی خائنکه پست تر و خونخوار تر از هر جانوری هستند به امر اربابان خارجی شان، کمر به نابودی ایران بسته اند. شوربختانه هستند کسانی که با نیرنگ بازی از این قرارداد پنهانی و ننگین جانبداری می کنند.

حکومت اسلامی علاوه بر دزدی ها و غارت اموال مردم ایران به نفع خودشان، میلیاردها دلار خرج کشورهای دیگر مانند، سوریه و یمن و عراق و ونزوئلا و دیگر کشورها می کنند. این دزدان اگر ناچار از فرمانبرداری از اربابان خارجی خود نبودند، هرگز یک دلار هم خرج این کشورها نمی کردندو همه را به کیسه های سیری ناپذیر خود می ریختند. این حکومت ضد ایرانی، در زیر فرمان نیروهای غیبی در آن سوی دریاها چوب حراج و غارت به ثروت های ملت فقیرشده ایران زده اند. مردمان کشور مازیر بار فقر و بیماری و فساد نابود می شوندو غارت ایران با شدت و سرعت ادامه دارد. قیمت دلار که پیش از بهمن ۱۳۵۷ کمتر از ده تومان بود حتا به بیش از ۲۶۰۰۰ تومان هم افزایش یافت و هر روز نرخ برابری به زیان ملت ایران تغییر می کند و بالا و پایین می رود. یعنی علاوه بر غارت نفت و همه ی منابع زیر زمینی و ثروت های دیگر ملت ایران،دزدی و غارت نقدینگی و پولی ایران ۲۶۰۰ برابر شده است. یعنی از یک نان سنگک سفره ی مردم فقیر ایران ۲۶۰۰ تکه ِ آن را آخوندها می برند و یک خرده ی کوچک ( یک دوهزار و ششصدم ۱:۲۶۰۰)آن به صاحب خانه می رسد.تا کی این ملت بدبخت و بی پناه باید بار این ستم ها را بکشد؟ تا کی این جنایت ها و آدم کشی ها و وطن فروشی ها باید ادامه پیدا کند؟وای به روزی که کاسه ی صبر پابرهنه های میهن ما لبریز  شود و توفان خشم ملتی گرسنه، به دور از خردورزی، تر و خشک را با هم بروبد و بسوزاند.راستی برای رهایی از چنین بلایی خانمانسوز چه باید کرد؟

منوچهر تقوی بیات

دوازده اَمرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی برابر با دوم اوت ۲۰۲۰ میلادی

 


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر