۱۳۹۹-۰۵-۱۵

بیروت لرزید!

بر اساس گزارشات تا کنونی رسانه ها روز سه شنبه در شهر بیروت دو انفجار مرکبار رخ داد که بیش از شصت قربانی و چند هزار مجروح بجای گذاشته است. به نقل از همین رسانه ها بر شمار کشته شدگان افزوده میشود.بخش بزرگی از این شهر تخریب, اماکن مسکونی بسیاری ویران و بسیاری از شیشه ها در نتیجه این انفجار عظیم شکسته شده است. همچنین بطور وسیع ارتباطات تلفنی و اینترنت قطع شده است و نیروهای امداد ارتش فراخوانده شده و مجروحان را به بیمارستانها منتقل می کنند.هنوز درباره مسئول این انفجارها سخنی گفته نشده است. بر اساس روایتها انفجار در این شهر بندری ناشی از آتش گرفتن مواد منفجره مصادره شده در این بخش از بندر بوده است که سالها در این نقطه انبار میشده است. با توجه به بحران تا کنونی اقتصادی, سیاسی و اجتماعی در این کشور میتوان این انفجار هولناک را آغاز یک فاجعه بشری دانست . این بندر با توجه به شیوع کرونا, بیکاری و فقر و گرانی موجود برای حمل و ورود مواد غذائی و دارویی مورد استفاده قرار میگرفت. گفته شده است که امواج صوتی این انفجارها در کشور قبرس نیز شنیده شده است.بیمارستانهای شهر ظرفیت پذیرش همه مجروحان را ندارند و بسیاری از آنها در پارکینگ این بیمارستانها تحت مداوا قرار میگیرند.امروز چهارشنبه از سوی دولت روز عزای ملی اعلام شده است. رهبران اسرائیل هرگونه ارتباط با این واقعه را تکذیب کرده اند هر چند گمانه زنی های سیاسی از یکسو چشم بر عملیات نظامی این کشور به این شهر پرجمعیت دوخته شده است. آنچه مسلم است اینکه جامعه بشری میبایستی به یاری شهروندان این شهر بشتابند تا از ابعاد این فاجعه کاسته شود.

4.8.2020


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر