۱۳۹۹-۰۵-۲۸

بهروز سورن: برچیده باد چوبه های دارتان!

خیز جدید دست اندرکاران جمهوری اسلامی برای کشتار زندانیان سیاسی و معترضان دیماه 96 و آبانماه 98 آغاز شده است و تا کنون چندین نفر را بکام مرگ فرستاده است. واکنش عمومی و بین المللی به این اقدامات ضد بشری نیز کماکان برانگیخته شد و اینبار ابعاد میلیونی یافت و مقاومت توده ای را در لغو احکام اعدام بسیار رساتر از پیش سازمان داد. استبداد حاکم اما نه تنها با بیشرمی تمام حکم اعدام مصطفی صالحی را باجرا گذاشت. از سوی دیگر زندانیان سیاسی را در زندانهای سراسر کشور در معرض هجوم ویروس کشنده کرونا قرار داده و از آزاد نمودن آنها خودداری و یا از امکانات درمانی محروم ساخته است.

هر روز اخباری تازه درباره آلوده شدن بهترین فرزندان مردم کشورمان در زندانها منتشر میشود. کینه توزی و جنایات جمهوری اسلامی  در زندانها علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان قربانی میگیرد.اختاپوس شوم کشتار آنها در زندانها از سوی مسئولین نظام رها شده است. اینبار شمشیر در یک دست و ویروس کرونا در دست دیگر آنهاست. ایرانیان با وجدان و باورمند به حقوق انسانی در سراسر دنیا در تدارک دفاع از حقوق ابتدائی و انسانی آنها هستند.

دفاع از جمله کارگران اعتصابی و نمایندگان زندانی شان, مخالفت با اعدام و محو کامل نظام اسلامی موجود از خواستهای عمومی معترضان است. همچنین این ایام یادآور قربانیان قتلعام سراسری دهه شصت و بویژه کشتار سراسری زندانیان سیاسی در سال 67 است که در امتداد آن جنبش دادخواهی پدید آمده و تا کنون از پای نایستاده است. جنبشی اعتراضی که هم اکنون یکی از مطرح ترین جنبش های عمومی است و خیال خاموشی و فراموشی ندارد. این جنبش بنابر ویژگی های خود هرگز تابعی از گرایشات و تمایلات سیاسی نبوده است و از همینرو بر همه انسانهای آزاده است که آنرا پشتیبانی و تقویت کنند.در هر کجا که هستیم با حمایت گسترده و در صفوفی فشرده و همچنین با رعایت موارد ایمنی شخصی مرتبط با شیوع کرونا صدای زندانیان سیاسی و کارگران اعتصابی در کشورمان باشیم.

در همین ارتباط کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین نیز اقدام به آکسیونی اعتراضی در شهر وین نموده است که در روز 22 آکوست ساعت 6 تا 8 بعدازظهر در مرکز شهر وین – اشتفانز پلاتس برگزار خواهد شد. گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در این شهر نیز در اطلاعیه ای مجزا از دعوت کانون پشتیبانی از سایر نهادهای حقوق بشری استقبال نموده وشرکت خود در مکان تظاهرات را در اطلاعیه خود بیان کرده اند. از این آکسیون اعتراضی کانون پشتیبانی دفاع کنیم و صدای نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی را در این شهر طنین افکنیم.

بهروز سورن

17.08.2020

اطلاعیه کانون پشتیبانی

فراخوان کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین: در برابر موج جدید اعدامها در ایران بایستیم!

اطلاعیه گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

فراخوان حمایت از تجمع اعتراضی کانون در ۲۲ آگوست ۲۰۲۰ از سوی «گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

 

مکان و زمان:

در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۰، ساعت۱۸ تا ۲۰

در مرکز شهر وین ( اشتفانس پلاتس) آکسیونی را برگزار خواهد کرد

Stefanplatz, Stock im Eisenplatz, Kärtner Str. 1, 1010 Wien


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر