۱۳۹۹-۰۶-۱۹

«لاله های بی خزان» برای عاشقان زندگی، کشته شدگان دهه شصت - شعر و هدیه ای از زهره مهرجو - از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی

 

«لاله های بی خزان»

برای عاشقان زندگی، کشته شدگان دهه شصت

جانفشانان عشق

به زندگی،

برای آرزوی برابری و آزادی

تقسیم عادلانه ثروت...

و فرصت های مساوی.

 

که شما را به جز این، جرمی نبود

و نه بهانه ای

تا دست های پلید شب

پیکر عزیزتان را

به آغوش سرد خاک سپارد.

 

باد اما

شما را به یاد دارد...

حتی در تیره ترین لحظه ها!

و درسراسر شب

نام تان را در دل کوهها

بر فراز جلگه ها و دریاها...

و در عمق جنگل ها

نجوا می کند.

 

تا سرانجام طوفانی سهمگین

خشم فرو خورده سالیان را

فریادی شود،

همچون سلاحی از آستین جنگجویی دلیر

آماده برای اجرای عدالت...

و بنای آزادی.

 

 

The Perennial Tulips

 

For those who loved life, the martyrs – Summer of 1988.

 

Martyrs of love for life,

for desiring justice and freedom

equal share of wealth…

and opportunities, for all.

 

Otherwise, you committed no crime,

nor the night’s hideous hands

had any reason

to bequeath your lovely flesh

to the earth’s cold embrace.

 

But, the wind remembers you

even in the darkest hours…!

And, all through the night

across the mountains

above the plains and the seas…

and in the depth of the forests,

it whispers your name.

 

Till someday

a mighty storm

utters the years-long pent-up rage,

like a weaponin a warrior’s possession,

ready to bring justice…

and beget freedom.


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر