۱۳۹۹-۰۶-۲۲

تلویزیون برابری: تاریخچه احزاب سیاسی افغانستان و مواضع حزب همبستگی، گفتگوی آرش کمانگر با سیلی غفار سخنگوی این حزب - بخش دوم


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر