۱۳۹۹-۰۸-۲۱

تلویزیون برابری: تلاش برای کور کردن حافظه تاریخی و وارونه نمایی بیلان خاندان پهلوی، دیالوگ حسن حسام و آرش کمانگر


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر