۱۳۹۹-۱۰-۱۹

پرواز ۷۵۲: شعری از یکی از مادران پارک لاله

 

پرواز ۷۵۲

 

چگونه تاب بیاوریم این داغ را

صبح گاهی که در آسمان آتش افروختند

بی محابا

سفر کوتاه بود

به کوتاهی یک آه

آغاز سفری که نقطه پایان بود

پایان یک زندگی

پایانی غم اتگیز

و داغی ماندگار

بر صفحه تاریخ

شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران

۱۸ دی ۱۳۹۹


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر