۱۳۹۹-۱۰-۲۱

آنالیز: فتوای جنایتکارانه خامنه ای علیه جان و سلامت مردم و فرمان ممنوعیت خرید واکسن های غربی


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر